Algemene voorwaarden

Artikel 1 – ALGEMEEN

De fotograaf kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld bij lichamelijke dan

wel materiële schade veroorzaakt tijdens de fotoshoot.

De fotograaf behoud het recht informatie op de website wat betreft

tarieven en afspraken ten alle tijden aan te passen.

Bij het boeken van een fotoshoot gaat de klant automatisch akkoord met deze voorwaarden.

Artikel 2 – DE FOTOSHOOT

Voor de fotoshoot wordt een afspraak gemaakt die voor de fotografe en de klant beiden schikt.

In geval van slecht weer (regen, zeer donkere lucht) mag de fotoshoot worden afgezegd door fotografe of klant.

Dit wordt uiterlijk op de ochtend van de geplande fotoshoot besloten.

Artikel 3 – BETALING

De klant mag contant betalen of overmaken.

De fotoshoot wordt binnen 8 werkdagen na afloop volledig betaald door de klant.

De klant ontvangt de foto’s nadat er betaald is.

Bij klachten kan er contact met de fotografe worden opgenomen

en wordt bekeken hoe dit in goed overleg opgelost kan worden.

Artikel 4 – DE FOTO’S

Na de fotoshoot zullen binnen 3 weken de foto’s naar de klant worden toegestuurd.

Bij het boeken van een fotoshoot geeft de klant Hip & Stijl Fotografie

toestemming om de gemaakte foto’s te gebruiken voor zakelijke en

commerciële doeleinden zoals, blog, portfolio, social media en eventueel toekomstige activiteiten.

Mocht de klant hier niet mee akkoord gaan, dan moet dit voor die tijd duidelijk aangegeven worden aan de fotograaf.

Er worden geen onbewerkte originele foto’s geleverd.

De fotografe blijft ten alle tijden eigenaar van alle foto’s.

De ontvanger van de foto’s dient altijd enige vorm van naamsvermelding

te gebruiken bij publicatie op sociaal media kanalen of elders op internet.

Het bewerken van de foto’s door de ontvanger zelf is niet toegestaan, hieronder valt ook het bijsnijden.

Het is voor de ontvanger niet toegestaan om foto’s door te geven aan andere (commerciële) bedrijven zonder toestemming.

PRIVACY POLICY VAN HIP & STIJL FOTOGRAFIE

Hip & Stijl fotografie hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Hip & Stijl fotografie houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Als Hip & Stijl fotografie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Je persoonsgegevens worden door Hip & Stijl fotografie verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

Voor bovenstaande doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens vragen:

Naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, IBAN en IP-adres.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft verstrekken wij niet aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Cookies 

Hip & Stijl fotografie gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website
wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Hip & Stijl fotografie gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze
zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de
website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content
en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het
plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle
informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen

Bewaartermijn

Hip & Stijl fotografie bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt en verwijderd op verzoek de persoonsgegevens uit het bestand.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Je gegevens zijn opgeslagen in een digitaal  bestand en beveiligd met een wachtwoord.

Rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van je hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan). Ook heb je het recht de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of een andere partij indien gewenst. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat we gehoor kunnen geven aan voornoemde zaken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens vragen we je hierover contact met ons op te nemen. Kom je hier niet met ons uit dan vinden we dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Indien je na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Hip & Stijl fotografie

Bredevoortsestraatweg 103

7121 BE Aalten

info@hipenstijlfotografie.nl